Bezinning en bemoediging

30-03-2020

God heeft ons een prachtige aarde gegeven

maar wij mensen zullen nog heel hard moeten werken

om deze aarde weer te maken tot een paradijs.

Het milieu, de natuur, de dieren hebben de afgelopen tientallen jaren te lijden gehad.

Het individualisme heeft sterk de overhand gekregen waardoor verbondenheid en saamhorigheid

ver van de mensen is komen te staan.

Nu in deze tijd van de Coronacrisis lijken allerlei acties op radio en TV ervoor te zorgen dat het menselijke

in ons weer wordt aangesproken en realiseren we ons dat mensen mensen nodig hebben om te kunnen leven.

En dat besef van ‘het samen doen’ zijn we de afgelopen jaren toch wel even kwijt geweest.

IK WOU DAT IK VOOR EEN KEER EEN TOVENAAR KON ZIJN………is de titel van onderstaand lied.

Toveren lukt ons niet, we hebben wel wensen, zeker in deze tijd. Laten we daarbij vertrouwen op ons geloof in God,

want het lijkt dat we deze crisissituatie niet de baas kunnen. Daar is een hogere macht voor nodig.

Laten we bidden en hopen dat God ons de kracht geeft dat we de crisis te boven komen

en dat we daarna onze draai weer kunnen vinden in het leven en SAMEN een kentering kunnen maken zodat onze

prachtige samenleving weer een paradijs wordt.

 

Lied: Ik wou dat ik voor een keer een tovenaar kon zijn. Bart de Graaf en Lee Towers