Bezinning en bemoediging

25-03-2020

Wees gegroet….

Vandaag, 25 maart, lezen we volgens het kerkelijk leesrooster, Lucas 1, 26-38.

Het verhaal van het bezoek van de engel Gabriël aan Maria, dat zij zwanger zal worden en een zoon ter wereld zal brengen. We vieren Maria Boodschap! Een hoogfeest in onze kerk. En terecht!

 

Wat een prachtige boodschap aan een krachtige vrouw…. Een dijk van een wijf zou je kunnen zeggen. Want wat heeft ze veel meegemaakt met dat jong van d’r.

Maar het begon met die boodschap.

Hoe heeft ze die aanhoord en aanváárd!

We bidden het zo vaak: “Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.”

En dat begint híer!

Lucas schrijft erover. Een bijzonder moment. Natuurlijk schrok ze van dit onverwacht bezoek, en de taak die haar gesteld wordt is al even onverwacht: zwanger geraken van de Heilige Geest…., hoe bestaat dit. Maar ze aanvaardt het, omdat ze ook hoort: “de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen,” en “bij God is niet onmogelijk”. 

Zijn het woorden die ons vandaag kracht geven om het uit te houden in deze tijd nu er zoveel onzekerheid op óns af komt? Nu er van óns iets gevraagd wordt wat we totaal niet kunnen overzien, wat ons uit ons evenwicht brengt? Kunnen wij met haar meegaan in het vertrouwen dat God met ons meetrekt, er op vertrouwen dat we het niet alleen hoeven te doen…. You never walk alone? En te zeggen mét Maria: Mij geschiede naar uw woord?

Vandaag kunnen we een kaars aansteken in het echt of in gedachten bij Maria en een Wees gegroet bidden. De woorden van dit prachtig gebed kunnen in deze dagen zo’n werkelijkheid worden, of zijn, voor talloze mensen om ons heen.

Maria heeft veel angst en onzekerheid gekend in haar leven, zeker. Ook in het leven dat zij met haar Zoon Jezus heeft meegemaakt. Tot op het laatst, staande bij zijn kruis bleef zij hem trouw, veel heeft zij gezien en gehoord, en veel bewaarde zij in haar hart. Bidden tot haar voelt veilig, omdat we weten dat onze woorden bij haar veilig zijn en herkend worden. Zij weet wat smart en pijn is, maar zij weet ook wat het is om door totale onzekerheid heen te gaan en te vertrouwen op haar geloof in God.

Niemand weet hoe deze periode van onzekerheid verder loopt.

Op het internet zijn vele, vele prachtige afbeeldingen door talloze schilders gemaakt van dit moment in het leven van Maria, Maria Boodschap. Als u googled op Maria Boodschap en dan “afbeeldingen”  aanklikt komen er vele tevoorschijn. Hierbij één voorbeeld.

 

Laat ons bidden:

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, moeder van God. Bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze  dood. Amen.

 

Clazien Broekhoff, pastoraal werkster.