DAGELIJKSE UPDATE VAN PASTORES I.V.M. CORONA

18-03-2020

18 maart 2020                   UPDATE PAROCHIE SINT MARCELLINUS IN VERBAND MET CORONA

Tot nader orde verzorgen we iedere dag een update in verband met maatregelen èn pastoraal aanbod ten gevolge van het corona-virus.

Algemeen

Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd zijn vanaf 18 maart verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Uitvaarten

Tot op dit moment zijn uitvaarten toegestaan. Bij een uitvaart mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn, mits het gebouw het toestaat dat mensen verspreid kunnen zitten. De uitvaart is een gebedsviering zonder koor. 

Palmpasen, Goede Week en Pasen

Deze vieringen gaan zoals ze nu gepland zijn niet door. We zijn op dit moment druk bezig voorzieningen te treffen zodat u op afstand mee te kunnen vieren, bijvoorbeeld digitaal. 

De komende dagen volgt er nog info over: doopvieringen, misintenties, live-streamvieringen volgen, Palmpasen en Palmtakjes, Goede Week, Doordeweekse vieringen, Eerste Communie en Vormsel, Vastenactie, Zondagsplicht, Ziekenzalving en -zegen, Chrismamis.

Vragen: Wilt u reageren of een vraag stellen dan kan dat aan diaken Marc Brinkhuis (mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl of 06-33756089). Algemene vragen worden algemeen beantwoord in deze update. Voor specifieke vragen nemen wij contact op.