Extra mededeling coronavirus

13-03-2020

Beste mensen,

Zoals bekend zijn er gisteren verregaande maatregelen aangekondigd om de verdere verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk in te dammen. De Nederlandse bisschoppen hebben daarvan een toepassing gemaakt voor onze parochies. Hierbij de maatregelen met enkele concrete toepassingen voor onze parochie. In het kort:

  • De weekendvieringen worden tenminste tot en met 31 maart afgelast. In onze parochie zijn op de geplande tijden de kerken wel een moment open voor gebed.
  • Doordeweekse vieringen kunnen doorgang vinden in de kerken (niet in zaal of kleine kapel)
  • Uitvaarten en Doopvieringen kunnen doorgang vinden in kleine kring (tot maximaal 100 personen).

 Wij willen jullie vragen de maatregelen zo goed mogelijk binnen de locatie te verspreiden.

Hartelijke groet,
Diaken Marc Brinkhuis
Pastoor Ronald Cornelissen