Benoeming Vicaris Cornelissen

19-08-2019

Geachte parochianen,

Per 1 januari 2019 jl. was vicaris Cornelissen benoemd tot waarnemend pastoor van de Sint Marcellinusparochie als opvolger van vicaris Woolderink.
Thans heeft aartsbisschop Kardinaal Eijk hem per 1 september a.s. benoemd tot pastoor van de Sint Marcellinusparochie. Daarnaast blijft hij pastoor van de parochies Heilig Kruis en Heilig Lebuinus alsmede bisschoppelijk vicaris van het vicariaat Deventer en bisschoppelijk vicaris voor huwelijks-en gezinspastoraat. 

Daarnaast heeft Kardinaal Eijk per 1 september a.s. diaken Marc Brinkhuis benoemd in onze parochie. Diaken Brinkhuis blijft tevens diaken in de parochies Heilig Kruis en Heilige Lebuinus.

Zowel vicaris Cornelissen als diaken Brinkhuis zullen ongeveer een dag in de week voor de Sint Marcellinusparochie beschikbaar zijn.

Het pastoraal team en het parochiebestuur heeft alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking. 

Het parochiebestuur en het pastoraal team.