Brief afscheid Vicaris Woolderink van de St.

14-10-2018

Beste parochianen,

Sinds 1 juli 2015 heb ik naast mijn taken van pastoor van de St.-Jorisparochie te Almelo en vicaris-generaal van het Militaire Bisdom op verzoek van de Aartsbisschop het pastoraat van de St.- Marcellinusparochie op me genomen.

Ik heb ervaren dat dit een zeer arbeidsintensieve taak is.

Wil je het naar behoren doen dan vraagt het veel tijd en energie. Met name om met de vele vrijwilligersgroepen in 7 geloofsgemeenschappen een goed en regelmatig contact te onderhouden.

Na de terugslag in mijn gezondheid, begin 2017, heb ik helaas in toenemende mate moeten constateren dat ik de energie niet meer heb om mijn opdracht zo te verrichten, dat ik op een verantwoorde wijze uw pastoor kan zijn, naast mijn andere taken.

Daarom heb ik de Aartsbisschop om ontslag gevraagd van mijn taak als pastoor van de St.- Marcellinusparochie en verzocht om mijn opdracht te beperken tot de St.-Jorisparochie te Almelo.

Kardinaal Eijk heeft hierop welwillend en begripvol gereageerd en mij het ontslag verleend van mijn taken voor de St.- Marcellinusparochie.

Dat betekent dat ik mijn activiteiten per eind oktober zal beëindigen.

Formeel komt er een einde aan mijn pastoorschap wanneer er een opvolger benoemd wordt.

Ik ben dankbaar voor de positieve samenwerking en de steun van de leden van het pastoraal team en het parochiebestuur en ook voor de hartelijke contacten met menigeen in de verschillende geloofsgemeenschappen. Het spijt me dat ik omwille van mijn gezondheid deze keuze moest maken.

We zullen op vrijdag 16 november om 19.00 uur in de St Dionysiuskerk in Rijssen de gelegenheid hebben om in een Eucharistieviering afscheid van elkaar te nemen.

In hartelijke verbondenheid,

Mgr. A.J.J. Woolderink
vicaris-generaal Militair Ordinariaat
pastoor St.-Joris en St.- Marcellinusparochie

Almelo, 9 oktober 2018