Geloofsverdiepingscursus

20-10-2017

20 september: start geloofsverdiepingscursus ‘bouwstenen van ons geloof’.

Cursus  door vicaris Woolderink op 15 woensdagavonden (2x per maand) van 19.45 tot 21.15 uur in de pastorie van Wierden , Stationsstraat 20.

Kosten:  € 20,—  , opgave vóór 15 september.

We denken na over allerlei essentiële bouwstenen van ons katholieke geloof, en horen waarom

katholieken zó geloven, vieren en leven.