Nieuwsbrief 148 Aartsbisdom

18-05-2017

Logo

 

​AARTSBISDOM.NU
Nieuwsbrief van het Aartsbisdom Utrecht, nr. 148 (17 mei 2017)


ALGEMEEN

Bisdommen toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria
De Nederlandse bisschoppen pelgrimeerden op zaterdag 13 mei naar de Onze-Lieve-Vrouwe Basiliek in Maastricht om daar gezamenlijk de zeven bisdommen toe te wijden aan het Onbevlekte Hart van Maria. Dit gebeurde tijdens een vesperviering, die werd geleid door kardinaal Eijk die als aartsbisschop van Utrecht metropoliet is van de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie. Vele gelovigen waren naar de basiliek gekomen voor deze bijzondere viering – de kerk was tot de laatste plaats bezet. Lees verder en bekijk de foto’s

Symposium over Europa van drie Utrechtse kathedralen
In Utrecht vond op 9 mei (‘Europadag’) een symposium plaats over de toekomst van Europa. Het werd ingeleid met een oecumenische vesperviering in de Domkerk. “Het lijkt in de discussie over Europa alleen nog te gaan over tekortkomingen van de EU en over geld, waardoor de doelstellingen en idealen uit het oog raken,” aldus de organisatie. Drie sprekers lieten hun licht schijnen over het project Europa: dr. Margriet Krijtenburg, prof. dr. Ger Groot en prof. dr. Erik Borgman. Lees verder

Logo Wereldjongerendagen 2019 bekend gemaakt
Het aartsbisdom van Panama heeft het logo bekend gemaakt voor de Wereldjongerendagen 2019. Het hartvormige logo is opgebouwd uit een aantal elementen, waaronder een silhouet van Panama en een silhouet van Maria. Lees verder en bekijk het logo


MALIEBAAN

Meinummer bisdomblad ‘Op Tocht’ verschijnt deze week
De vijfde ‘Op Tocht’ van dit jaar is onderweg naar de abonnees. Dit meinummer opent met een flink aantal ‘korte & bondige’ berichten, waaronder veel nieuws uit de parochies van het aartsbisdom. Vervolgens is er ruim aandacht voor de diakenwijding van priesterstudent Mauricio Meneses Santiago en de aansluitende ontmoetingsdag van de diocesane gebedskring om roepingen. Ook in deze editie: onder meer een interview met pastoor Ambting, die de Achterhoek gaat verlaten om in de VS in te treden in een klooster, de boekpresentatie van Antoine Bodars ‘Eeuwigh gaat voor Oogenblick’, het 375-jarig jubileum van Kevelaer en een nieuw deel in de diaconale serie over ‘Gezichten van armoede’. Kardinaal Eijk schrijft in zijn column over de toewijding van de Nederlandse bisdommen aan het Onbevlekt Hart van Maria op zaterdag 13 mei, waarbij hij dieper ingaat op de betekenis van Maria’s boodschappen aan de zienertjes van Fatima.

- Klik hier voor de column van kardinaal Eijk
- Klik hier voor een abonnement op ‘Op Tocht’
- Klik hier om dit nummer na te bestellen (vermeld s.v.p. in het veld ‘Opmerkingen’ dat het om nr. 5-2017 gaat)

Kardinaal Eijk en mgr. Woorts bij dodenherdenking op begraafplaats St. Barbara
Bij gelegenheid van de nationale dodenherdenking op 4 mei hebben kardinaal Eijk en mgr. Woorts ‘s ochtends een krans gelegd op Het Erehof van de Utrechtse begraafplaats St. Barbara. Op Het Erehof hebben vijftig Nederlandse oorlogsslachtoffers een laatste rustplaats gekregen. De gevallenen zijn militairen, verzetsstrijders, dwangarbeiders en represailleslachtoffers uit, of uit de omgeving van, Utrecht. Ook burgemeester Van Zanen van Utrecht en vertegenwoordigers van enkele andere organisaties legden een krans, waarna de vijftig namen werden uitgesproken van de gevallenen. Lees verder


BISDOMNIEUWS

Mauricio Meneses Santiago diaken gewijd
Kardinaal Eijk heeft op 6 mei in de St. Catharinakathedraal te Utrecht Jesús Mauricio Meneses Santiago tot transeunt diaken gewijd. Mauricio Meneses Santiago kwam enkele jaren geleden vanuit Colombia naar Nederland. Uit de twee parochies waar de wijdeling stage heeft gelopen, waren parochianen per bus naar Utrecht gereisd om de viering bij te wonen. Op 11 november zal Meneses Santiago samen met Ronald den Hartog priester gewijd worden. Den Hartog studeert aan Bovendonk (voor ‘late roepingen’), zijn diakenwijding is op 21 mei. Lees verder en bekijk de foto’s

Ariëns Lezing 2017 over bisschop Aengenent
Het landelijk Ariëns-Comité organiseert met de Franciscaanse Beweging en de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) op 15 juni in het Franciscushuis te ‘s-Hertogenbosch de jaarlijkse Ariëns Lezing. Dit jaar spreekt dr. Erik Sengers, theoloog, socioloog en medewerker Dienst Caritas Bisdom Haarlem-Amsterdam over leven en werk van Joannes Aengenent (1873-1935). Meer informatie en aanmelden: klik hier

Tarcisiusdag: diocesane misdienaarsdag op 1 juli
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert zaterdag 1 juli weer een diocesane misdienaarsdag: de Tarcisiusdag. Alle misdienaars en acolieten van het aartsbisdom, hun begeleiders en de leden van de pastorale teams zijn die dag van harte welkom in Utrecht. Daar is na een Eucharistieviering in de Sint Catharinakathedraal een actief en inhoudelijk programma in het centrum van de stad. De dag eindigt bij het bisschopshuis, waar drinken en broodjes klaar staan. Ook kunnen de misdienaars met de bisschop(pen) op de foto op het bordes van het aartsbisschoppelijk paleis!

De kosten zijn € 5 per persoon, aanmelden kan bij Ben Lokate: lokate@aartsbisdom.nl / tel.: 030 2361570.


NIEUWS UIT DE PAROCHIES

Parochie H. Gabriël: gezamenlijke Hemelvaartsviering in de openlucht
De parochie H. Gabriël (Didam, ‘s-Heerenberg, Wehl e.o.) houdt op Hemelvaartsdag (25 mei) een Eucharistieviering in de openlucht. “Evenals de succesvolle en zonnige viering vorig jaar, is ook dit keer het uitgangspunt om samen te vieren, elkaar te ontmoeten en vooral samen parochie te zijn,” aldus de parochie. De Eucharistieviering vindt plaats op de binnenplaats van Kasteel Huis Bergh in ‘s-Heerenberg, aanvang: 10.00 uur. Er is een speciale kinderwoorddienst zodat ook (jonge) gezinnen de viering bij kunnen wonen. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Pancratiuskerk. Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ‘ontmoeten’ in de pastorietuin. Hemelvaartsdag is traditiegetrouw de dag van dauwtrappen. Diverse geloofsgemeenschappen geven hieraan invulling door op de fiets of wandelend naar deze bijzondere Eucharistieviering te komen.

Vernieuwde Mariakapel De Belte ingezegend
Omdat het dit jaar (op 13 mei) honderd jaar geleden is dat Maria in Fatima aan drie herderskinderen verscheen, heeft het buurtschap De Belte (bij Slagharen) de Mariakapel opgeknapt. De Lieve Vrouw van Fatima is namelijk de patrones van deze kerk in de Emmanuelparochie en tevens de enige kerk in heel het Aartsbisdom Utrecht die aan OLV van Fatima is toegewijd. Om het Fatimajubileum te markeren, zorgden vrijwilligers er in de afgelopen maanden voor dat de kapel overdag opengesteld kan worden voor bezoekers: om een kaarsje te branden bij Maria, de kerk in te kijken of om even stil te worden. Tijdens de feestelijke Eucharistieviering op 13 mei heeft parochievicaris Johan Rutgers in aanwezigheid van vele gelovigen uit de Emmanuelparochie en daarbuiten de vernieuwde Mariakapel plechtig ingezegend.

Onze Lieve Vrouw van Fatima, Geert Migchelsweg 6a Slagharen.

Mariadag in Amersfoort
In en rond de Sint Ansfriduskerk (parochie O.L.V. van Amersfoort, Jacob Catslaan 28 Amersfoort) wordt zaterdag 27 mei van 11-18 uur de eerste echte Amersfoortse Mariadag gehouden. “Iedereen is welkom tijdens deze Mariadag, met een scala aan activiteiten waarbij Maria centraal staat,” aldus de organisatie. Zo houdt Ludo Jongen een lezing over Maria en haar betekenis voor Amersfoort en het Amersfoortse Mirakelboek. Tijdens het Mariadagconcert klinken Marialiederen door de eeuwen heen, verzorgd door koren van de Sint Ansfriduskerk met solisten. Op het programma staan ook een meditatieve wandeling, een speurtocht (voor jong en oud), een Mariaschilderworkshop en het rijgen van een gebedssnoer. Tevens is de expositie ‘Mijn mirakeltje’ te zien en is er een verkoop van religieuze curiosa. Mensen kunnen ook hun eigen dierbare of bijzondere religieuze voorwerp meenemen voor ‘Tussen Kerk en Kitsch’ en dit laten bekijken door kunsthistoricus C. Staal.

Toegang is gratis. Bij enkele activiteiten is een vrijwillige bijdrage welkom. Klik hier voor het programma met aanvangstijden van de onderdelen

Maria/ziekenbedevaart in Renkum
De Maria/ziekenbedevaart in Renkum is traditiegetrouw op de laatste dinsdag in de maand mei. Deze bedevaart vond voor het eerst plaats in 1956. Op dinsdag 30 mei wordt deze dan ook voor de 61ste keer gehouden. Pastoor Henri ten Have zal dan voorgaan in de Eucharistieviering en in het plechtig Lof. Ook pastoors van omliggende parochies zullen aanwezig zijn. De organisatie stelt zich op deze dag al jaren in op het ontvangen van zieken, personen die slecht ter been zijn en ouderen. Het programma start om 9.30 uur. Het is ook mogelijk te kiezen voor dagdelen. Voor koffie en lunch wordt gezorgd. Aanmelden: bij mevr. Leny Lotgerink, e-mail: l.lotgerink@outlook.com, tel.: 0317 318362.

Mariakapel St. Augustinuskerk Utrecht weer geopend
De Mariakapel van de St. Augustinuskerk in de Utrechtse binnenstad is op 22 april heropend met een inzegening door pastoor Huitink. De aanwezigen baden tevens het rozenkransgebed. Vanwege tegenslag bij de restauratie is de kerk zelf nog niet toegankelijk. Lees verder


AGENDA

Diakenwijding priesterstudent Ronald den Hartog
Kardinaal Eijk zal op zondag 21 mei door handoplegging en gebed Ronald den Hartog tot diaken wijden. De wijding vindt plaats tijdens een plechtige Eucharistieviering in de kapel van priester- en diakenopleiding Bovendonk, een opleiding in deeltijd voor mannen die vanuit hun beroep priester of permanent diaken willen worden. Den Hartog is priesterstudent van het Aartsbisdom Utrecht en volgt zijn opleiding aan Bovendonk in Hoeven. Rector Kuipers van het Ariënsinstituut en rector Schnell van Bovendonk nodigen belangstellenden van harte uit om deze plechtigheid mee te vieren. In deze tijd van voorbereiding vragen ze om gebed voor de wijdeling. De viering in de kapel van Bovendonk (Hofstraat 8 te Hoeven) begint om 15.00 uur.

Bisdombedevaart naar Banneux in mei
“Bedevaarten zitten het Aartsbisdom Utrecht in het bloed, zo kunnen we op diverse plaatsen lezen. En dit klopt inderdaad. Diverse regio’s maken zich alweer op voor de bedevaarten naar Banneux,” zo weet pastor B. Wolters, al jarenlang betrokken bij bedevaarten naar deze Belgische bedevaartsplaats. Van 26 t/m 30 mei 2017 pelgrimeert het aartsbisdom samen met het bisdom ‘s-Hertogenbosch naar Banneux. Pastor Wolters: “Door inzet van vele vrijwilligers kan de prijs van dit vijfdaagse triduüm op € 305 gehandhaafd blijven.”

Aanmelden kan bij de plaatselijke vertegenwoordiging. Als er geen plaatselijke vertegenwoordiger is, kunt u mailen met pastor Wolters: bwolters24@outlook.com

Bedevaart naar Echternach
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert ook in 2017 een bedevaart naar Echternach, waar elk jaar de ‘springprocessie’ wordt gehouden. Deze korte pelgrimage (5 en 6 juni) voert naar het graf van de eerste bisschop van Utrecht en de patroon van de Nederlandse kerkprovincie, Sint Willibrord. Het vertrek is op Tweede Pinksterdag, maandag 5 juni. De springprocessie zelf vindt plaats op dinsdag 6 juni. Hieraan doen jaarlijks twaalf- tot veertienduizend pelgrims mee. Daar zijn acht- tot negenduizend springers bij. De bedevaart wordt begeleid door de huidige aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk.

Meer informatie/aanmelden: klik hier

Open Kloosterdagen op 10-11 juni
In het weekend van 10 en 11 juni worden voor de achtste maal de Open Kloosterdagen gehouden. Bijna veertig kloosters zetten dan hun deuren open. De Open Kloosterdagen hebben dit keer als motto ‘In-zicht in onze spiritualiteit’. “Er is speciale aandacht voor de spirituele traditie van de deelnemende kloostergemeenschappen. De ontmoeting met de religieuzen en hun spiritualiteit staat centraal tijdens deze dag, niet het gebouw waarin zij leven,” aldus de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Lees verder

60-jarig priesterjubileum kardinaal Simonis
Kardinaal Simonis, emeritus aartsbisschop van Utrecht, viert dit jaar zijn 60-jarig priesterjubileum. Op uitnodiging van kardinaal Eijk, de huidige aartsbisschop van Utrecht, zal kardinaal Simonis dit jubileum op 18 juni in Utrecht vieren met een H. Mis in de St. Catharinakathedraal (aanvang: 11.00 uur). Daarna wordt er voor genodigden een receptie met lunch georganiseerd in een nabijgelegen accommodatie.

Meer agenda

Aartsbisdom.nu is de digitale nieuwsbrief die het Aartsbisdom Utrecht verspreidt onder bestuurders, vrijwilligers en professionals in de parochies. Ieder die daar belang in stelt kan zich abonneren op deze nieuwsbrief (of het abonnement beëindigen) door een mail te sturen naar redactie@aartsbisdom.nl. Aan de berichtgeving in deze nieuwsbrief, die met zorg wordt samengesteld, kunnen geen rechten worden ontleend.

Redactie: Dienst Communicatie Aartsbisdom Utrecht

Overname van berichten uit deze nieuwsbrief is toegestaan met bronvermelding en met respect voor rechthebbenden van eventueel geciteerde bronnen.

© Aartsbisdom Utrecht, 2017