Activiteiten

Dauwtrappersviering in Hertme - 06:30

26-05-2022 - Nijverdal

Twee jaar lang hebben wij de Dauwtrappersviering op Hemelvaartsdag in
Hertme door Corona moeten overslaan. Nu die crisis grotendeels onder
controle is, pakken wij de draad weer op.
Op 26 mei vieren wij weer in alle vroegte de Hemelvaart van Onze
Verrezen Heer in het Openluchttheater te Hertme, evenals voorheen om
half zeven.


De voorganger in deze viering is pastoor Ton van der Gulik, Karmeliet te
Zenderen, met ondersteuning van zang door het parochiekoor van Zenderen.
U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze
Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel
rekening mee dat het 's ochtend op dat tijdstip nog erg fris is en de
banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee
te nemen.

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt u nog even na- en bijpraten na deze twee jaar onderbreking.

Wij heten u opnieuw van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme,