Activiteiten

Vastenactie - 00:00

01-03-2021 - Nijverdal

Vastenaktie 2021

Beste parochianen,

Het corona virus houdt ons nog steeds elke dag bezig en legt ons veel beperkingen op. We vinden het ondanks de beperkingen heel fijn dat we de Vastenaktie dit jaar mogen verzorgen, en dat we de opbrengst van de Vastenaktie mogen schenken aan ons project op de Filipijnen.


Afgelopen oktober zijn we gestart met het project dat we  van Pastor Rico Ponce hebben gekregen en waar onze hulp heel hard nodig is. Het project is bij Payatas, de ‘sloppen’ wijk Lupang Pagakol ligt heel dichtbij een voormalige stortplaats.

Veel inwoners en hun  kinderen zoeken naar eten op de stortplaats en onderwijs is dan meestal geen prioriteit. Kinderen hebben hierdoor dan ook nauwelijks toegang tot onderwijs. Volgens de Filipijnse wet is het verplicht dat peuters en kleuters naar de opvang gaan om op 5 jarige leeftijd op de  kleuterschool geaccepteerd te worden.

In Lupang Pagako zijn ook te weinig voorschoolse opvangen die betaalbaar zijn. De orde van de Carmelieten en de Anawin missie hebben een project opgezet voor de inwoners van de wijk  Lupang Pangako en dan vooral de arme gezinnen met 4 jarige kinderen.

Zij zorgen voor voorschoolse opvang, ook werken de ouders samen met de staf van het project in het voedingsprogramma en wordt gewerkt aan het vergroten van bewustzijn en kennis over zorg voor jonge kinderen. Ook worden er seminars en trainingen gehouden. Alles wat deze mensen leren komt ook ten goede aan de   gezondheid en welvaart van hun familieleden. Vrijwilligers geven veel van hun tijd voor deze opvang, maar natuurlijk is er nog veel meer nodig.

We begrijpen dat het voor ons soms ook heel moeilijk kan zijn in deze onzekere tijden, maar we hopen dat u toch ook deze mensen een warm hart toedraagt en een bijdrage zou willen geven.

Dit kan natuurlijk in de bekende tonnen achter in de kerk,  maar door alle beperkingen ook door een bijdrage op rekening van het JMMF Jan Mulder Memorial fund 

rekeningnummer: NL74 ABNA 053 3627 850

Op de scholen wordt tijdens de vastenperiode ook aandacht aan dit project geschonken, ook krijgen de kinderen zoals elk jaar weer een vastendoosje mee, uiteraard zal dit alleen gaan met de maatregelen die er op dat moment gelden.

Jan Mulder Memorial Fund  JMMF