Activiteiten

Jan Mulder Memorial Fundviering - 19:00

24-10-2020 - Nijverdal

Beste parochianen,
het corona virus heeft ons leven behoorlijk veranderd. Ook het JMMF worstelt hiermee, hoe moet het met de mensen op de Filipijnen? In Nederland kunnen we gelukkig terugvallen op regelingen van de regering, dat is daar niet aan de orde. 
We zijn dan ook heel blij dat we, met alle maatregelen die we in acht houden, toch een JMMFviering mogen houden!! 
En wel op zaterdag 24 oktober om 19.00 uur samen het een kleine delegatie van het Himig Natin koor.

Ondanks dat er heel veel niet kan en kon op de Filipijnen hebben we van Pastor Rico Ponce wel een project gekregen waar we heel graag onze schouders onder willen zetten.
Het project is in de wijk Lupang Pangako, dit is een herhuisvesting van 30.000 stedelijke armen uit Quezon City. Deze mensen kwamen vanuit andere stedelijke locaties in de stad waar hun huisvesting gesloopt werd.  Deze wijk ligt heel dicht bij een voormalige stortplaats.
Veel inwoners en hun kinderen zoeken naar eten op de stortplaats en onderwijs is dan meestal geen prioriteit. Kinderen hebben hierdoor dan ook nauwelijks toegang tot onderwijs.

Volgens de Filipijnse wet is het verplicht dat peuters en kleuters naar de opvang gaan om op 5 jarige leeftijd op de kleuterschool geaccepteerd te worden. In Lupang Pagako zijn ook te weinig voorschoolse opvangen die betaalbaar zijn.

De orde van de Carmelieten en de Anawin missie hebben een project opgezet voor de inwoners van Lupang Pangako en dan vooral de arme gezinnen met 4 jarige kinderen.
Zij zorgen voor voorschoolse opvang, ook werken de ouders samen met de staf van het project in het voedingsprogramma en wordt gewerkt aan het vergroten van bewustzijn en kennis over zorg voor jonge kinderen. Ook worden er seminars en trainingen gehouden. Alles wat deze mensen leren komt ook ten goede aan de gezondheid en welvaart van hun familieleden.

We begrijpen dat het voor ons soms ook heel moeilijk kan zijn in deze onzekere tijden, maar we hopen dat u toch ook deze mensen een warm hart toedraagt en een bijdrage zou willen geven. Dit kan natuurlijk op 24 oktober maar ook door een bijdrage op rekening van het JMMF.

Jan Mulder Memorial fund  rekeningnummer:
NL74 ABNA 0533 6278 50

Graag tot ziens op zaterdag 24 oktober!