Activiteiten

Kerkhof - 00:00

31-03-2020 - Nijverdal

We willen ons kerkhof opmaken voor Pasen, daarom verzoeken wij U om alle kersttakken en –bakjes voor 5 april a.s. te verwijderen van de graven. Wat er daarna nog op de graven ligt zal door de vrijwilligers worden weggehaald. Helpt u onze mensen door zelf de bakjes en –takken te verwijderen van de graven.

Paastakken/bakjes NIET eerder plaatsen dan in de Goede Week.

Voor de goede orde neem uw afval mee naar huis of gooi het in de afvalbakken, maar laat het niet liggen voor een ander. Ook bloembakken en tuingereedschap niet achter de graven leggen, dus de paden vrijhouden voor het maaien en harken door de vrijwilligers.

de Kerkhofcommissie