Activiteiten

Week van het gebed - 10:00

19-01-2020 - Wierden

Week van Gebed 2020 in het teken van het buitengewone

Wierden, december 2019

‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2020 plaats van 19 tot en met 26 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Malta. Ook in Wierden zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

 

Het thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van Malta.

De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid benaderd worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid.

 

We beginnen de week met een oecumenische viering op

zondag 19 januari om 10.00 uur in de RK St. Jan de Doper kerk aan de Stationsstraat in Wierden. Voorgangers van de verschillende kerken zullen meewerken aan deze viering en ook Reach Out gaat voor en met ons zingen. Er is kindernevendienst en oppas. Na de viering is er koffie, thee en ranja en gelegenheid elkaar te ontmoeten.

 

De gebedssamenkomsten vinden plaats op de volgende dagen en locaties:

Maandag 20 januari in de Hervormde Kapel, Dahliastraat 4, Wierden Dinsdag 21 januari in de Vrije Baptistengemeenschap Ichtus, Jacobsonstraat 8a, Wierden Woensdag 22 januari in de Dorpskerk, Burgemeester J.C. van den Bergplein 3, Wierden  Donderdag 23 januari in de Molukse kerk, Chris Soumokilstraat 71, Wierden Vrijdag 24 januari in de Gereformeerde kerk, Spoorstraat 5, Wierden

Alle samenkomsten beginnen om 19.30 uur  en duren ongeveer een half uur met aansluitend de gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van kop koffie/thee . Organisatoren zijn de RK St. Jan de Doper kerk, de Hervormde Kapel, de Hervormde Gemeente, de Molukse Evangelische kerk, de Vrije Baptisten Gemeente Ichtus en de Gereformeerde kerk, verenigd in het WIO (Wierdens Interkerkelijk Overleg).