Activiteiten

Het Leerhuis - 19:30

12-02-2020 - Nijverdal

Op woensdag 12 februari a.s. zal Mgr. mr. drs.Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht, (en niet zoals eerder vermeld Zijne Eminentie kardinaal Eijk) in het Oecumenisch Leerhuis Nijverdal een lezing houden over de plaats, taken en betekenis van COMECE, de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Gemeenschap.
Deze commissie bestaat uit bisschoppen die de Bisschoppenconferenties van de 28 lidstaten van de Europese Unie vertegenwoordigen. Ondersteund door verschillende commissies en werkgroepen en in nauwe samenwerking met andere organisaties houden zij zich bezig met allerlei vraagstukken die de Europese Unie aangaan, zoals de migratie- en vluchtelingenproblematiek.
Daarover heeft van 26-28 november 2019 nog een groot congres plaatsgevonden in Athene. Monseigneur Hoogenboom nam daaraan deel en zal hier ongetwijfeld op ingaan. Hij vertegenwoordigt de Nederlandse Bisschoppenconferentie en is, met zijn juridische achtergrond, ook voorzitter van de Legal Affairs Commission.

Paus Franciscus heeft in de afgelopen jaren in diverse toespraken, onder meer voor het Europees Parlement, onderstreept dat de Katholieke Kerk het vredesproject dat ten grondslag ligt aan de Europese Unie vanaf het begin heeft ondersteund en dat deze ondersteuning blijvend is. De Katholieke Kerk blijft actief en oprecht betrokken bij het gezamenlijk doordenken van de toekomst van de Europese Unie en daar levert COMECE dagelijks bij de Europese instellingen in Brussel een bijdrage aan. Het werk van COMECE wordt geïnspireerd door belangrijke beginselen van de katholieke sociale leer zoals de menselijke waardigheid, de bescherming van het algemeen welzijn (het bonum commune), de bevordering van de intermenselijke solidariteit, het nastreven van de subsidiariteit die de juiste verhoudingen tussen het individu, de groep en de staat waarborgt en het ontwikkelen van een integrale visie op de schepping en het behoud ervan. Mgr. Hoogenboom zal in zijn lezing duidelijk maken dat de Katholieke Kerk door middel van COMECE een belangrijke bijdrage levert aan vrede en gerechtigheid in Europa. Ook zal Mgr. Hoogenboom ingaan op de oecumenische samenwerking op Europees niveau van COMECE met de Conference of European Churches (CEC), waarbij kerken uit de orthodoxe, protestantse en anglicaanse tradities zijn aangesloten.

Het Centrum, Constantijnstraat 7a, 7442 MC Nijverdal,
0548-612796. Aanvang 19.30 uur, 6 euro.
www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl