Activiteiten

Week van Gebed - 00:00

19-01-2020 - Nijverdal

Week van Gebed 2020 voor de eenheid van de kerken         
‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’                      

Van 19 t/m 26 januari vindt de Week van Gebed plaats. Christenen in Nederland (en wereldwijd) komen in deze week samen rond het thema ‘buitengewoon’, voor bezinning en gebed, voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Ook in Nijverdal / Hellendoorn zijn er gebeds-bijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is van harte welkom.

Op zondag 19 januari wordt de Week van Gebed in alle kerken onder de aandacht gebracht en de Bijbelse waarde van het gebed benadrukt.
Maandag 20 januari zal in de Volle Evangelie Gemeente “Beth-Shalom” een avond met kringgebed worden gehouden waarin we samen bidden voor kerk en wereld. Fred Noordstar zal deze avond verzorgen, tijdstip 19.00 – 20.00 uur. 
Dinsdag 21 januari is er in de Kleine Kapel aan de Noetselerweg 55 vanaf 19.00 uur gelegenheid een kaars te ontsteken. Rond 19.30 uur korte viering in de sfeer van Taize.
Woensdag 22 januari is er een gebedsavond in de Schaapskooi, Kruidenwijk, verzorgd door ds. Robbert Jan Perk, tijdstip 19.00-20.00 uur.
Donderdag 23 januari, tussen 19.00 en 19.45u, wordt in “D’Oale Grieze” in Hellendoorn een avond met getijdengebeden, verzorgd door pastor Gerard Legtenberg en ds. Lennart Aangeenbrug. Aansluitend is er een toerustingsavond over getijdengebeden in de Leerkamer, met Mees v.d. Velde.
Vrijdag 24 januari wordt vanaf 19.30 uur een speciale avond georganiseerd voor jongeren, in de soos van de Levensbron, o.l.v. Tim Noordmans en Elisa Lingeman.

De Week van Gebed wordt afgesloten met een gezamenlijke afsluitdienst in “het Centrum”, op zondagavond 26 januari van 19.00 – 20.30 uur. Ds. Robbert Jan Perk en ds. Hans van Dalen zullen hierin voorgaan, de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het koor “Pajoko” uit Hellendoorn. Tijdens de dienst zal er een symbolisch moment zijn met vertegenwoordigers van de deelnemende kerken en een terugkoppeling over de Week van Gebed.

De bijeenkomsten staan onder verantwoordelijkheid van
de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn. 
Voor informatie kunt u terecht bij
Robbert Jan Perk (0548-613363 of  robbertjanperk@planet.nl )
Marcel Ticheler (0548-619647 / tichelermarcel@gmail.com)

Kijkt u ook op de website van de Raad van Kerken
http://www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl/