Activiteiten

Kerstpakkettenactie Raad van Kerken - 00:00

20-12-2019 - Nijverdal

Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn
“Kerstpakkettenactie voor de Minima”

“Met uw kerstpakket een minimagezin blij maken”, dat is de bedoeling van de  “kerstpakkettenactie voor de minima”,  die vrijdag 20 december a.s. voor de 26e keer door de Raad van Kerken wordt georganiseerd. De Raad heeft zich ten doel gesteld om dit jaar in onze gemeente ongeveer 650 minimagezinnen met een kerstpakket te verrassen.

Dit zijn gezinnen en alleenstaanden, die vaak door omstandigheden zijn aangewezen op bijstand van de gemeente. En verder mensen met een handicap, langdurig werkelozen, vluchtelingen, alleenstaanden met kinderen, ouderen en anderen, die met de feestdagen in zicht, wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Vrijdag 20 december a.s. kunnen particulieren, bedrijven en organisaties
vanaf 14.00 t/m 18.30 uur  kerstpakketten, levensmiddelen, cadeaubonnen, giften, etc., inleveren  in±

het Spectrum (Nijverdal),
de Leerkamer (Hellendoorn),
de  Schaapskooi (Kruidenwijk),
het Kerkzaaltje (Haarle) en
Rehoboth in Daarle.

Voor de aanmelding van adressen alsmede het samenstellen en bezorgen van de  kerstpakketten, wordt door de Raad nauw samengewerkt met de plaatselijke Diaconieën en Caritasinstellingen, Vluchtelingenwerk, het Maatschappelijk Werk, Trefpunt Minima,  Stichting Hulpfonds Hellendoorn, Stichting BOOM en de plaatselijke Voedselbank.

De Kerstpakkettenactie voor de Minima wordt door velen ervaren als een hartverwarmende actie. Mensen laten hun hart spreken ten behoeve van de minima. Geweldig!

De Raad  hoopt dat veel particulieren, bedrijven en organisaties de actie steunen en een “steentje willen bijdragen”.

Financiële  steun is mogelijk via:

Rekening NL 78 RABO 0132 588 242 t.n.v. “Kerstpakkettenactie Raad van Kerken.”

Voor méér informatie over de actie kan contact worden opgenomen met:

Bennie Brandwacht, telefoon: 0548-615835 / egmbrandwacht@hetnet.nl
Gerrit Berends, telefoon: 0548-654813 / e.mail: berends43@kpnmail.nl