Activiteiten

Het Leerhuis - 19:30

09-10-2019 - Nijverdal

Wat doet een dominee eigenlijk in de gevangenis?

Ds.Bartelt Zandt is gevangenispredikant/ geestelijk verzorger bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie Enschede en omgeving. Voorheen was hij gemeentepredikant van de gereformeerde kerk te Westerlee-Heiligerlee, legerpredikant en weer predikant met een eigen gemeente. 
In de gevangenis is Bartelt Zandt werkzaam namens de kerken, die hem voor dit bijzondere werk vrijstellen van het werken in een gemeente. Hij vergelijkt zijn werk met dat van de gemeentepredikant, vertelt wie zijn ‘gemeenteleden’ zijn. Over het eigene van het bijzondere werk van de gevangenispredikant gaat het vanavond.

Het Centrum, Constantijnstraat 7a, 7442 MC Nijverdal, 0548-612796. Aanvang 19.30 uur, 6 euro.

Raad van Kerken Nijverdal - Hellendoorn