Kerkhof

R.K. Begraafplaats, Grotestraat (t.o.221) te Nijverdal. Vanaf 1905 worden hier onze overledenen van de parochie begraven. De kosten verbonden aan de uitvaarten, worden jaarlijks door het kerkbestuur vastgesteld. Op het kerkhof kan men kiezen voor een eigen monument of voor een algemeen Parochiekruis, wat inhoudt dat men in dat betreffende vak wordt begraven in volgorde van overlijden. De jaren van grafrechten is nu gesteld op 20 jaar, en kan eventueel verlengd worden, mits er geen ruiming van dat vak aan de orde is. Op ons kerkhof zijn vele vrijwilligers nodig om het geheel er netjes te laten uitzien. Wie wil ons helpen hiermee……?
U als nabestaanden kunt ons helpen door bij de graven regelmatig resten van bloemen – planten – gereedschap- grafstukken e.d op te ruimen.
Ook een columbarium is aanwezig. Op zaterdag 26-10-09 zijn in het bijzijn van familieleden de 16 urnen in het nieuwe columbarium bijgezet. De overige urnen zijn op een later tijdstip overgebracht.

Adres kerkhof
Indien men met een taxi bij het kerkhof wil komen, dan kan men het volgende adres opgeven: (bij) Grotestraat 221, 7441 GS Nijverdal. De reden hiervan is: voor het navigatiesysteem heeft men een huisnummer en postcode nodig.

De Kerkhofcommissie.

Het kerkhof reglement kunt u vinden bij Publicaties.


Nijverdal januari 2018

Tijdens een begrafenis is de ingang van het kerkhof aan de Grotestraat gesloten en kan men alleen via voormalig station West het kerkhof betreden.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Nijverdal 15 januari 2015
Ruimen van graven op R.K. Kerkhof te Nijverdal , vak C.

In april 2012 hebben we al bekend gemaakt, dat we de graven in Vak C moeten gaan ruimen.
We hebben toen op het kerkhof bij het betreffende vak C aangegeven, dat we gaan ruimen en ook in het parochieblad heeft men dit toen kunnen lezen. Wettelijk moet dit 1 jaar voor de ruiming bekend gemaakt worden bij de graven. Het is niet mogelijk de rechthebbenden van deze graven schriftelijk te informeren, vele adressen zijn niet meer te achterhalen.
Men is echter wel verplicht adreswijzigingen aan ons door te geven.
Waarom gaan we ruimen?
We gaan ruimen, omdat in het vak B nog 14 graven te gaan zijn voor nieuwe eigen monumenten. Alleen een bijzetting is in vak B dan nog mogelijk.
Wat gaan we ruimen?
We gaan alle monumenten van vak C weghalen, het maaiveld zal geëgaliseerd worden en ingezaaid. Alle mogelijke resten in de grond blijven zitten. Als er een nieuw graf gemaakt wordt en er zouden nog resten boven komen, dan worden deze gelijk in het betreffende graf onderin teruggezet.
Deze ruiming zal plaats vinden eind maart 2015.
Rechthebbenden en/of familie mogen, in overleg met de kerkhofcommissie, die voorwerpen van het monument, die voor hen van waarde zijn eraf halen.We denken dat dit het beste in de eerste twee weken van maart kan plaatsvinden. Maak hiervoor s.v.p. even een afspraak met de kerkhofcommissie, tel 0548  61 63 21.

Vakken F en H.
Voor deze vakken, zoals we dat toen ook gemeld hebben, zullen geen nieuwe graven of bijzettingen meer plaatsvinden na januari 2015.
We denken dat in de jaren 2025 tot 2030 deze vakken dan geruimd zullen gaan worden. Ook hier geldt een wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar.

Vergroten van ons kerkhof.
De uitbreiding van ons kerkhof gaat gestalte krijgen, maar het zal zeker nog geruime tijd duren eer deze gereed is. Er zal nog veel overleg nodig zijn, voordat de vrijwilligers aan de slag kunnen gaan.
We houden U op de hoogte van dit gebeuren.
De Kerkhofcommissie, 15 januari 2015.    
 


Nijverdal, 12 april 2012.
R.K.Kerkhof --- Ruimen van graven.
De kerkhofcommissie heeft besloten om tot publiceren over te gaan van het ruimen van graven gelegen op vak C . Deze eerste graven zijn van de jaren 1950 en er zijn nog enkele graven met aflopende grafrechten, de ruiming zal plaatsvinden medio zomer 2013.
Waarom ruimen.
Ons kerkhof heeft een aantal vakken voor eigen monumenten en voor het Parochiekruis.
Het vak B, eigen monumenten, is over een paar jaar vol. We moeten vooruit zien om te kunnen blijven begraven op onze begraafplaats en daarom zal dit oudste gedeelte geruimd moeten worden. Ook bij eventuele ongelukken , denk aan de schoolbus jl. uit België, zal er ruimte moeten zijn om dit te kunnen opvangen.
Wat verstaan we onder ruimen,
Onder ruimen betekend voor ons het verwijderen van alle monumenten en of graftekens wat op het maaiveld staat, dus alles wat zich in de grond bevind blijft zitten.
Het maaiveld zal na het egaliseren worden ingezaaid en zodra er nieuwe graven worden gegraven, zullen eventuele gevonden resten uit dit graf, dan gelijk onderin worden bijgezet.
Grafrechten.
Voor enkele graven zijn nog grafrechten te gaan, voor deze graven zoeken we een oplossing, met de rechthebbenden. De overige graven zijn vrij van grafrechten en deze kunnen geruimd worden. De kerkhofcommissie zal trachten de rechthebbenden kennis te laten nemen van onze voornemens, maar zal niet er altijd in slagen.
Veel mensen zijn verhuisd en/of overleden of hebben verzuimd een adres door te geven, is wel verplicht. Wettelijk is het geregeld dat de rechthebbende op de hoogte gesteld moet worden mits zijn of haar adres bekend is, indien dat niet het geval is kan de kerkhofcommissie volstaan met het aangeven van het ruimen op de begraafplaats, bij het te ruimen vak, één jaar voor de ruiming. Men heeft dan 1 jaar de tijd om te reageren op de voorgenomen ruiming. Indien er dan binnen deze tijd geen reactie is geweest, is men niet meer hiervoor geïnteresseerd.
Monumenten en of graftekens.
Alle monumenten zijn eigendom van de rechthebbende tot einde van de grafrechten. Hierna vervallen deze aan de grondeigenaar. Voor afspraken in deze, voor verwijderen van hele of gedeeltelijke monumenten, dit kan alleen in overleg met de kerkhofcommissie.
Reageren op deze ruiming.
Alle rechthebbenden van deze graven kunnen bij de kerkhofcommissie reageren op de voorgenomen ruiming. Het reageren het liefst schriftelijk met duidelijke gegevens bij de kerkhofcommissie, van naam - rij nummer - grafnummer - jaar van overlijden.
Grafrust
Voor de vakken F en H zal na 2015 geen begraving of bijzetting meer plaatsvinden i.v.m. 10 jaar grafrust.
Deze vakken denken wij in de periode 2025 tot 2030 te moeten ruimen.
Voor vak E denken we dat deze ongeveer over 6 jaar geruimd zal worden.
 
De Kerkhofcommissie

Contactpersoon

Nico Jannink