Jokoenda

Vanaf 15 jaar ben je welkom bij Jokoenda. Dit koor probeert op eigen manier d.m.v. muziek en zang de vieringen te begeleiden. Een eigen liturgie- en muziekcommissie stelt de dienst samen in overleg met de pastor. Naast vieringen in de kerk wordt er ook gezongen in verzorging- en ziekenhuizen. Er vinden ook gastoptredens plaats in andere geloofsgemeenschappen.

Een kleine groep zangers vorm de groep Joyfull. Zij kunnen worden gevraagd om een huwelijksviering op te luisteren.

Dirigent: Jan Nitert.

Contactpersonen: Annie Nitert en Irma Cox