Activiteiten

Dodenherdenking zaterdag 4 mei - 18:30

04-05-2019 - Nijverdal

Dodenherdenking  op 4 mei (Raad van Kerken)

Zaterdag 4 mei 2019 worden de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomsten gehouden voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, zij die vielen in het voormalig Ned. Indië en tijdens conflicten en vredesmissies nadien.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door de plaatselijke Raad van Kerken Nijverdal – Hellendoorn. Zij worden gehouden in de Vrije Evangelische Kerk aan de Grotestraat te Nijverdal en in de Protestantse Kerk aan de Dorpsstraat te Hellendoorn.

Jaarthema:
De komende jaren doet het Nationaal Comité 4 en 5 mei een appél op iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid. Dit doet het comité tussen 2016 en 2020 onder de titel “Geef vrijheid door”.

Informatie herdenkingsbijeenkomst Protestantse Kerk te Hellendoorn:
Voorganger dit jaar is Pastor Gerard Legtenberg van de R.K.Parochie St. Sebastianus te Hellendoorn.
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door leden van de Hellendoornse Harmonie. Verder zal traditiegetrouw het koor Vocal Devotion haar medewerking verlenen en wordt door de 2e  prijs winnaar(es) van de gedichtenwedstrijd van CSG Reggesteyn het winnende gedicht voorgedragen. De lezing in de dienst wordt verzorgd door Dinie Daggert. Aanvang bijeenkomst: 18.30 uur.

Informatie herdenkingsbijeenkomst Vrije Evangelische Kerk te Nijverdal:
Voorganger in de Vrije Evangelische Kerk  is Ds. Laura van Weijen predikant te Nijverdal. De Chr. Muziekvereniging Advendo zorgt voor de muzikale omlijsting. Door de 3e prijs winnaar(es) van de gedichtenwedstrijd van C.S.G.Reggesteyn zal het winnende gedicht worden voorgedragen. Aanvang bijeenkomst: 18.30 uur.

Informatie Stille Tocht:
Het vertrekpunt van de Stille Tocht uit Hellendoorn is de Protestantse Kerk.
Daar vertrekt de stoet om 19.20 uur. De route vanuit Hellendoorn gaat ook langs het Indië monument, waar een krans wordt gelegd. De stoet vervolgt haar weg richting het Monument voor Gevallenen.

In Nijverdal is het vertrekpunt de parkeerplaats bij de Evenementenweide aan de Meester Ponsteenlaan. Daar vertrekt de stoet om 19.35 uur richting het Monument voor Gevallenen.

Bij het monument wordt het programma van de gemeente Hellendoorn gevolgd. Het begint met een welkom en toespraak van de burgemeester. Na twee minuten stilte en het spelen van ons volkslied, worden bij het monument, namens diverse organisaties, kransen gelegd. De kranslegging wordt afgesloten met een openbaar defilé.

De Raad van Kerken hoopt dat velen uit onze gemeente de bijeenkomsten gaan bijwonen. Op ouders wordt een beroep gedaan om ook de kinderen bij de herdenking te betrekken.