Activiteiten

Het Leerhuis - 19:30

20-03-2019 - Nijverdal

Dr. Sake Stoppels, voorheen predikant, is lector aan de Chr. Hogeschool Ede en wetenschappelijk beleidsmedewerker binnen de Dienstenorganisatie van de PKN. Nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen kennen vaak weinig vanzelfsprekendheden. Dat maakt de zoektocht naar ‘geleefd geloof’ belangrijk en uitdagend. Het lectoraat van dr. Stoppels omvat het doen van onderzoek naar deze thematiek en verbindt onderzoek met de praktijk.

 'Oefenen bij het leven. De gemeente als gemeenschap van leerlingen.'

‘Jezus roept leerlingen, geen kerkleden.’ Deze uitspraak is een prikkelende grondtoon in het denken van Sake Stoppels. Hij schreef een boek over de kerk als oefenruimte. Hij wil graag kerken en andere geloofsgemeenschappen helpen om verder te komen op weg van de navolging van Jezus Christus. Stoppels neemt afstand van een kerk die weinig vraagt. Waar niets hoeft, gebeurt ook meestal niets. Het Evangelie van Jezus Christus is radicaal en daagt jong en oud uit te zoeken naar een leven in zijn spoor. Stoppels zal in zijn inleiding een aantal piketpaaltjes slaan voor discipelschapsontwikkeling in de kerk. We zullen daarbij ook naar ons eigen leerproces kijken:door wie, waar en hoe zijn wij gevormd als leerlingen van Jezus Christus?'

Raad van Kerken Nijverdal Hellendoorn

Het Leerhuis, woensdag 20 maart in Het Centrum, Constantijnstraat 7a, 7442 MC Nijverdal, 0548-612796. Aanvang 19.30 uur, 6 euro.