Activiteiten

Op weg in Stilte . . . - 19:30

25-01-2018 - Nijverdal

Op donderdag 25 januari houdt de werkgroep ‘Op weg in de stilte’ een bezinningsavond over ‘de weg van de stilte’ onder begeleiding van Sanny Bruijns, karmelietes en coördinator van Centrum voor Spiritualiteit Karmel Twente.
We staan stil bij onze eigen ervaringen met stilte om zo op het spoor te komen van bronnen van verstilling. De stilte kan ons wegtrekken uit ons gepieker en geredeneer, ze kan onze gedachten en overwegingen zuiveren van drukte en gedoe, en ons open maken voor wat er ‘van de andere kant’ tot ons gezegd wordt. Ze kan ons helpen onze vanzelfsprekendheden en oordelen los te laten en weer opnieuw te luisteren naar wat te horen is achter de woorden en voorbij alles wat gebeurt. En soms kunnen we dan in de stilte de Stilte zelf horen, God zelf, wanneer Hij ons voorbijgaat, zoals Hij Elia voorbijging. Welkom allemaal!

Tijd: 20.00 - ca 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

Locatie: Het Spectrum bij de Regenboog aan de Grotestraat in Nijverdal.

Het avondgebed wordt deze keer voorafgaand gehouden in de Regenboog in het kader van de week van gebed (19u kerk open; 19.15-ca 19.40u viering)
Op weg in Stilte
Raad vanKerken Nijverdal-Hellendoorn